Lexoni: English

Transparencë dhe Demokraci

Informim, promovim dhe mbrojtje e të drejtave  të pacientëve.

Shëndetësi e Mirëqënie

Advokim për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore.

Mjedis

Informim mjedisor i qytetarëve shqiptarë dhe advokim për qëndrueshmërinë mjedisore të vendit.

Barazi Gjinore

Fuqizim ekonomik, rritje e pjesëmarrjes së grave dhe vajzave dhe advokim kundër diskriminimit me bazë gjinor

Të rinjtë

Mundësim dhe aftësim profesional  i të rinjve shqiptarë me kërkesat e tregut evropian të punës

Aktivitetet e Fundit

Foto Galeri

Video Galeri

Linke të rëndësishme

shendeti

barazia

youth

raporto